Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH CHUNG 1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?
 • HPTOne thu nhập thông tin khi khách hàng đăng ký trên trang web của chúng tôi.
 • Khi đăng ký tài khoản trên trang của HPTOne, khách hàng cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác.
 • Khách hàng vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.
2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?
 • HPTOne sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực tài khoản, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu.
 • Thông tin và tài khoản này của khách hàng sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể gia hạn dịch vụ bất cứ lúc nào.
3. Cookies
 • Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính.
 • Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định.
 • HPTOne dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động nhằm đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.
4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?
 • HPTOne không mua bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Tuy nhiên, thông tin không định danh của những người truy cập vào trang web có thể được sử dụng và cung cấp cho các bên khác nhằm marketing, quảng cáo hoặc mục đích sử dụng khác.
 • HPTOne có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm Điều khoản Dịch vụ.
5. Phạm vi sử dụng thông tin đã thu thập
 • Cung cấp dịch vụ phần mềm cho khách hàng.
 • Gửi thông báo về các chính sách, quy định và thông tin mới nhất trên website, bao gồm và không giới hạn: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật, thông tin event mới, thông tin về quy định mới, thông tin cảnh báo…
 • Ngoài ra, Người sử dụng dịch vụ có thể nhận được các thông báo mới, các sự kiện sắp tới của HPTOne.
 • Trong một số trường hợp thực sự cần thiết: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) trong trường hợp việc cung cấp thông tin đó là chính đáng để bảo về quyền lợi của HPTOne; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các khách hàng khác đang sử dụng dịch vụ của HPTOne.
6. Phương thức và công cụ để Khách hàng/ Người sử dụng dịch vụ tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình
 • Khách hàng / Người dùng dịch vụ có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ bất kỳ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và truy cập vào trang quản trị của tài khoản đăng nhập của mình trên website HPTOne hoặc liên lạc với Ban quản trị.
 • Tuy nhiên, bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ bất kỳ Thông tin cá nhân phải tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin đăng ký tài khoản để đảm bảo cho HPTOne cung cấp dịch vụ kịp thời với chất lượng tốt nhất.

Bắt đầu kinh doanh cùng
HPTOne!